E_XT-1WAR2

■  工作温度范围: -40℃~+105℃

■  效率高达 82%

■  小型 SMD 封装

■  隔离电压 3000VDC

■  内部贴片化设计

■  无需外加元件

■  国际标准引脚方式

文档下载
技术手册
 • 产品型号 功率 (W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸 (mm)
  E0305XT-1WAR2 1 3.3(±10%) ±5 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E0312XT-1WAR2 1 3.3(±10%) ±12 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E0505XT-1WAR2 1 5(±10%) ±5 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E0509XT-1WAR2 1 5(±10%) ±9 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E0512XT-1WAR2 1 5(±10%) ±12 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E0515XT-1WAR2 1 5(±10%) ±15 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E0524XT-1WAR2 1 5(±10%) ±24 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E1205XT-1WAR2 1 12(±10%) ±5 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E1209XT-1WAR2 1 12(±10%) ±9 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E1212XT-1WAR2 1 12(±10%) ±12 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E1215XT-1WAR2 1 12(±10%) ±15 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E1224XT-1WAR2 1 12(±10%) ±24 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E1515XT-1WAR2 1 15(±10%) ±15 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E2405XT-1WAR2 1 24(±10%) ±5 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E2409XT-1WAR2 1 24(±10%) ±9 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E2412XT-1WAR2 1 24(±10%) ±12 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E2415XT-1WAR2 1 24(±10%) ±15 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25
  E2424XT-1WAR2 1 24(±10%) ±24 2 3000 SMD15.24*11.2*7.25