B_XT-1WR2

■  可持续短路保护

■  工作温度范围: -40℃~+105℃

■  小型 SMD 封装

■  隔离电压 1500VDC

■  内部贴片化设计

■  无需外加元件

■  国际标准引脚方式

文档下载
技术手册
 • 产品型号 功率 (W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸 (mm)
  B0303XT-1WR2 1 3.3(±10%) 3.3 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B0305XT-1WR2 1 3.3(±10%) 5 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B0312XT-1WR2 1 3.3(±10%) 15 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B0315XT-1WR2 1 3.3(±10%) 15 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B0324XT-1WR2 1 3.3(±10%) 24 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B0503XT-1WR2 1 5(±10%) 3.3 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B0505XT-1WR2 1 5(±10%) 5 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B0512XT-1WR2 1 5(±10%) 12 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B0515XT-1WR2 1 5(±10%) 15 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B0524XT-1WR2 1 5(±10%) 24 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B1203XT-1WR2 1 12(±10%) 3.3 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B1205XT-1WR2 1 12(±10%) 5 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B1212XT-1WR2 1 12(±10%) 12 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B1215XT-1WR2 1 12(±10%) 15 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B2405XT-1WR2 1 24(±10%) 5 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B2412XT-1WR2 1 24(±10%) 12 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B2415XT-1WR2 1 24(±10%) 15 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25
  B2424XT-1WR2 1 24(±10%) 24 1 1500 SMD12.70*11.2*7.25