G_S-1W

■  SIP 封装

■  隔离电压 6000VDC

■  工作温度范围: -40℃~+105℃

■  效率高达 80%

■  内部贴片化设计

■  无需外加元件

■  国际标准引脚方式

文档下载
技术手册
 • 产品型号 功率 (W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸 (mm)
  G0505S-1W 1 5(±10%) ±5 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G0507S-1W 1 5(±10%) ±7.2 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G0509S-1W 1 5(±10%) ±9 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G0512S-1W 1 5(±10%) ±12 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G0515S-1W 1 5(±10%) ±15 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G1205S-1W 1 12(±10%) ±5 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G1207S-1W 1 12(±10%) ±7.2 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G1209S-1W 1 12(±10%) ±9 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G1212S-1W 1 12(±10%) ±12 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G1215S-1W 1 12(±10%) ±15 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G1515S-1W 1 15(±10%) ±15 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5
  G2412S-1W 1 24(±10%) ±15 2 6000 SIP19.5*9.8*12.5